תנועה מעגלית

שאלון זה הוא עיבוד לשאלון שהופיע במאמרם של M. McCloskey, A. Caramazza, B. Green "תנועה במסלולים עקומים בהעדר כוח חיצוני: אמונות נאיביות לגבי תנועה של גופים" אשר הופיע ב: Science,Vol. 210, 5.12,1980.

השאלון עובד ע"י אסתי מגן, תיכון היובל, הרצליה. הוא מתאים לכיתות אשר סיימו ללמוד את הפרק "תנועה במישור" או "תנועה מעגלית".
מעניין להעביר את השאלון בכיתות י', לפני תחילת לימודי המכניקה ולבחון את התפיסות הנאיביות של התלמידים לפני תחילת לימודי המכניקה.

תרגום לערבית - עמאד חאג' יחיא, מורה לפיזיקה, תיכון עתיד טייבה

  שאלון בנושא תנועה מעגלית (עברית)
  שאלון בנושא תנועה מעגלית (ערבית)

נושאים נוספים