תוכנית הלימודים

שעות מומלצות

הנושאים

2

כוחות ומדידתם

3

תכונות של כוחות

3‎

התמדה

4

מתיחות, כח נורמלי וכוח חיכוך

4

ניתוח מצבי התמדה פשוטים

4

החוק השני של ניוטון

2

כח כובד ומסה כמדד לעוצמתו

9

יישום החוק השני לגבי תנועה על קו ישר

‎4

תנועה במישור בהשפעת כוח קבוע

6

תנועה מעגלית

5

מערכות ייחוס

46

 

 __________________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 46 מתוך 267 עמודים.
__________________________________________________________________
 

תוכנית לימודים מפורטת

הערות דידקטיות