קרינה וחומר - אוגדן חומרים

 

 

אוגדן הדרכה זה מציע למורים בראשית דרכם, וכן למורים ותיקים, מגוון פעילויות בנושא "קרינה וחומר" . האוגדן כולל את הנושאים שהועברו בהשתלמויות הרבות שניתנו במהלך השנים בחסות המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן. חומרים אלו נועדו להרחבה והעמקה של הרקע המדעי הנחוץ להוראת התחום, דרכים לפיתוח חשיבה פיזיקלית  על רעיונות מדעיים מרכזיים, דרכי טיפול בקשיי המשגה, קישורים לאתרי אינטרנט, הדגמות, ניסויים, הפניות למאמרים רלוונטיים, סרטוני וידאו וקטעים מסרטים.  האוגדן המוצע יכול לסייע למתכנני השתלמויות למורים, מדריכים ומורים בגיוון ושיפור ההוראה בנושא "קרינה וחומר".