קשיי תלמידים בהבנת מושגים בפיזיקה

 

 

במארז ההוראה הנוכחי, המיועד לשימושו של המורה לפיזיקה, מובאות שאלות דיאגנוסטיות שפותחו במהלך מחקרים ממוקדים שנערכו במהלך 40 השנים האחרונות ברחבי העולם ביניהם:

  • שאלונים דיאגנוסטיים במכניקה:
  • שאלונים דיאגנוסטיים באלקטרומגנטיות:
  • שאלות דיאגנוסטיות באופטיקה[

כמו כן כולל המארז מספר שאלות דיאגנוסטיות שפותחו במחלקה להוראת המדעים על בסיס שאלות דיאגנוסטיות המתוארות בספרות.  קשיי תלמידים בהבנת מושגים בפיזיקה