12.4.1898 - מארי קירי

בפגישה של האקדמיה הצרפתית הודיע גבריאל ליפמן על עבודות תלמידתו, מארי קירי. היא גילתה את עפרת האורניום בקבוצת חומרים יותר רדיואקטיביים מהאורניום. על סמך מדידות רבות היא טענה כי רדיואקטיביות היא תכונה של יסודות מסוימים וגם הציעה את קיומו של יסוד חדש, בעל רדיואקטיביות גבוהה (שמאוחר יותר נקרא פולוניום).

אירועים נוספים בחודש זה