26.4.1986 - אסון צ'רנוביל

בתאריך 26.4.1986 אירעה תאונה גרעינית  בכור גרעיני להפקת אנרגיה חשמלית בעיר צ'רנוביל, בברית המועצות לשעבר (כיום ביילרוסיה)  במהלך ניסוי שתוכנן באופן שגוי והבנה לא נכונה של המצב על ידי המפעילים, עלתה הטמפרטורה בכור באופן ניכר, והכור ייצר כמות אנרגיה הגדולה פי עשרה מכמות האנרגיה המיוצרת במצב רגיל. כתוצאה מכך הותכו מוטות הדלק הגרעיני ולחץ הקיטור שעלה הוביל לפיצוץ ריאקטור מספר 4 בתחנת הכוח הגרעינית על שם לנין, ושיחרר כמות עצומה של קרינה רדיואקטיבית. באירוע לא התרחש פיצוץ גרעיני, אך על פי ההערכות, כמות הנשורת הרדיואקטיבית ששוחררה הייתה גדולה פי 300 מפצצת ביקוע גרעיני/ המחקרים מצביעים על כך שתוצאות התאונה הגרעינית תורגשנה במהלך שנים רבות לאחר ההתרחשות כאשר מאות-אלפים של בני-אדם שחיו בסביבת העיר יחלו בסרטן ובמחלות קשות אחרו ויקפדו את חייהם. אסון צ'רנוביל העלה לדיון את הסוגיה לגבי האם הסיכון הכרוך בהפעלת כורים גרעיניים מצדיקה את בנייתם והפעלתם נושא שקיבל משנה תוקף לאחר אסון פוקושימה ביפן

אירועים נוספים בחודש זה