25.4.1954 – תא סולארי

תחום האנרגיות המתחדשות (אנרגיות חלופיות) הינו תחום שעוסקים בו רבות במטרה לצמצם את פליטת גזי החממה שפוגעים בשכבות שונות של האטמוספרה וגורמים להתחממות כדור הארץ.
תא סולארי, שבו נוצרת הפרדת מטענים חשמליים בעת בליעה של קרינה אלקטרומגנטית ( אור), והתוספת לאנרגיה החשמלית של המטענים מתרחשת במקביל לפחת באנרגיה של הקרינה האלקטרומגנטית (אור), נחקר במשך למעלה ממאה שנים. ואולם, רק באפריל 1954 הציגו לראשונה מדעני קבוצת המחקר מעבדות בל בארה"ב תא סולארי עשוי סיליקון שניתן להשתמש בו באופן מעשי. תאים מסוג זה עברו במהלך השנים שיפורים, וכיום נעשה שימוש נרחב בתאים סולאריים באזורים שטופי שמש להמרת אנרגיית האור לאנרגיה חשמלית במדינות רבות בעולם לרבות בישראל.

אירועים נוספים בחודש זה