26.4.1994 - הקווארק העליון

הקווארק העליון ( Top quark) הוא כקווארק מהדור השלישי ומטענו 2/3e. הוא התגלה במאיץ החלקיקים במעבדות פרמי והעובדות הראשונות על הקוורק העליון הוכרזו ב – 26.4.1994. הקווארק העליון הוא המסיבי שבחלקיקים היסודיים. מסתו של החלקיק היא כמעט 175Gev.

אירועים נוספים בחודש זה