30.4.1897 - גילוי האלקטרון

ב-30.4.1897 ג'. ג'. תומסון, בעקבות סדרת ניסויים, הודיע לראשונה על קיום ה"גופיף" (חלקיק), שמסתו קטנה יותר מפי 1000 מזו של מסת אטום המימן.
אף על פי שתומסון היה אחד מהפיזיקאים המכובדים ביותר בתקופתו, עמיתיו התקשו להאמין לו, כיוון שהדיעה המקובלת הייתה שהאטום לא ניתן לפירוק.
ה"גופיף" של תומסון, החלקיק היסודי הראשון שהתגלה, קיבל את השם "אלקטרון".

הדמייה של ניסוי תומסון
הקלטות של תומסון

אירועים נוספים בחודש זה