18.4.1916 - נורת להט

הפרויקט הראשון של אירבינג לנגמויר כחוקר בחברה "גנרל אלקטריקס" היה לפתור את הבעיות שהתעוררו בנורות הלהט בשל השחרת חוט הלהט החדש עשוי טונגסטן. הנורות היו משחירות כתוצאה מאידוי הטונגסטן. על סמך חקירותיו של תגובות כימיות, לנגמויר מצא שנוכחות של חנקן בתוך הנורה האטה את תהליך האידוי, וכי חוטים דקים מקרינים חום מהר יותר מחוטים עבים. הוא הציע למלא את הנורות עם חנקן ולהקנות לחוט צורה סלילית (ספירלה) על מנת לעכב את תהליך אידוי של הטונגסטן.
ב- 18.4.1916 לנגמויר רשם פטנט על השיפורים שהכניס לנורת הלהט .

אירועים נוספים בחודש זה