3.4.1846 - אפקט פאראדיי

מייקל פאראדיי רמז בהרצאה שנתן ב-3.4.1846 שהשדה המגנטי יכול להשפיע על האור. מדובר ב"אפקט פאראדיי, שהוא תופעה המתרחשת בחומרים שאינם פעילים אופטית תחת הפעלת שדה מגנטי.
כמה ימים מאוחר יותר, הצהיר פאראדיי שמדובר רק ב"הרהורים של המוח". 

אירועים נוספים בחודש זה