שתי טיפות מים

הסבר: ד"ר ירון להבי
לחצו על התמונה להגדלתה (הגדל)
לחצו על התמונה להגדלתה

אור מהפלאש של המצלמה פוגע בחץ, חלק מהאור מוחזר מן החץ פוגע בטיפת המים ה”חוזרת". טיפת מים נופלת בגלל כוח הכובד שכדור הארץ מפעיל עליה, הטיפה פוגעת במים פגיעה פלסטית,מולקולות המים אשר לא מסוגלות לספוג לגמרי את הפגיעה מקטינות את המרחק ביניהן, נוצר "בור" זמני במים. מולקולות המים ממלאות את החור מכל הכיוונים בו זמנית עד שהן פוגעות אחת בשנייה, הפגיעה גורמת להם לקפוץ כלפי מעלה, מן הזרנוק ניתקת טיפה אחת. טיפת המים משמשת כעדשה מרכזת (עדשה הממקדת קרני אור מקבילות במישור המוקד שלה) העדשה הינה דו קמורה מכיוון שכל גוף שואף לשטח פנים מינימאלי לכן הטיפה שואפת להגיע למצב של כדור. הגוף נמצא במרחק הגדול מפעמיים ממרחק המוקד של העדשה (F) ולכן הדמות (החץ) היא הפוכה מוקטנת וממשית. אחרי שבירתו בטיפה האור נע לעבר עדשת המצלמה שם הוא נקלט ע"י חיישן המצלמה ונשמר.

 

הרחבה: 

בכל נוזל כוחות בין מולקולאריים יגרמו למולקולות הנוזל להמשך זו לזו. כוחות אלה ידועים בשם "כוחות מלכדים" (cohesive forces). בתוך הנוזל מולקולה מוקפת מכל הכיוונים במולקולות אחרות ולכן כוחות המשיכה מבטלים זה את זה והכוח השקול על מולקולה כזו הוא אפס. לעומת זאת, על מולקולה הנמצאת על פני המשטח המפריד בין הנוזל לבין תווך אחר, כמו אוויר למשל, פועלים כוחות המשיכה רק כלפי מולקולות הנוזל ולכן שקול הכוחות הפועלים עליה יהיה כלפי פנים הנוזל (ראו איור).

כתוצאה מכך מתנהגת השכבה החיצונית של הנוזל כמו קרום מתוח, בדומה להתנהגות של בלון מלא, הנוטה לצמצם את שטח הפנים שלו. שינוי במתח הפנים, בדומה לניפוח או התכווצות של בלון, משנה את האנרגיה האלסטית של פני הנוזל. אפשר אם כן להגדיר את מתח הפנים על ידי תוספת האנרגיה (בג'אולים) הדרושה כדי להגדיל את שטח פני הנוזל ביחידה אחת (מטר רבוע). תוצאת ההתנגשות בין טיפת נוזל הנופלת ופוגעת במשטח של נוזל תלויה במהירות הפגיעה ובמאפייני מתח הפנים של הטיפה ושל הנוזל. ההתנגשות של טיפת נוזל עם משטח של נוזל יכולה להסתיים בכך שהטיפה תצוף על פני הנוזל, תקפץ מפני הנוזל, להיטמע בפני הנוזל או להתנפץ על פניו.