ברק בכדור

צילום: איתי דליק
הסבר: איתי דליק בעריכה של ד"ר ירון להבי
לחצו על התמונה להגדלתה (הגדל)
לחצו על התמונה להגדלתה

פריצה חשמלית

פריצה או התפרקות חשמלית (Electric breakdown) באוויר היא תהליך שמתרחש כאשר האוויר הופך ממבודד למוליך בהשפעת שדה חשמלי חזק במיוחד. נתבונן למשל במחולל ואן דה גרף: האם קיים מטען מרבי שבו אפשר לטעון את הכדור במחולל? ובכן, המטען שבו אנו טוענים את הכדור יוצר שדה חשמלי בסביבתו שמקבל את ערכו המרבי סמוך לפני הכדור. עבור האוויר קיים ערך סף (קריטי) לשדה החשמלי כך שכאשר השדה גדול מערך זה הופך האוויר ממבודד למוליך. התהליך שבו מתרחש שינוי זה הוא מורכב: היונים המעטים שמצויים ממילא באוויר מואצים על ידי השדה החשמלי וגורמים ליינון של מולקולות נוספות. כך נוצר ריכוז גבוה של מטען חשמלי חופשי באוויר והוא הופך ממבודד (שבו ריכוז המטען החופשי נמוך מאוד) למוליך. כאמור תהליך זה מתרחש רק כאשר הערך של השדה החשמלי עובר את הערך הקריטי: כ – מיליון וולט למטר (כלומר מתח של מיליון וולט בין שתי נקודות המרוחקות זו מזו מרחק של מטר אחד). במצב זה, כאשר האוויר הפך למוליך, ייווצר זרם חשמלי בין הכדור הטעון לבין גוף אחר שנמצא בסביבתו ושהפוטנציאל שלו שונה מזה של פני הכדור (כמו למשל האצבע שלנו) והמטען העודף על הכדור יתפרק. זרם זה גורם לעירור של מולקולות האוויר ולפליטה של אור כלומר להיווצרות של ניצוץ. כך גם נוצר הברק. הפריצה נוצרת אם כן בשלבים הבאים: היווצרות של שדה חשמלי הגבוהה מהערך הקריטי, יינון של האוויר ההופך את האוויר ממבודד למוליך, היווצרות של זרם חשמלי דרך האוויר המוליך.

 

מדוע טוענים כי בסמוך לקצוות מחודדים ייווצר ניצוץ מוקדם יותר?

השדה החשמלי בסמוך לקצוות מחודדים גדול יותר ולכן הוא מגיע לערך הקריטי גם כאשר המטען קטן יותר. מכאן שההתפרקות ליד קצה מחודד תתרחש גם עם טעינה קטנה יחסית.

 

כיצד נוצר הברק?

הברק נוצר כתוצאה מתהליך מורכב שמתרחש בעננים גדולים הגורם לכך שתחתית הענן נטענת במטען חשמלי שלילי ותקרת הענן במטען חשמלי חיובי. אם המטען שבתחתית הענן יוצר שדה חשמלי שערכו גבוה מהערך הקריטי הנחוץ לפריצה, יהפוך, כפי שתואר קודם, האוויר למוליך וייווצר מעין מסדרון של חלקיקים טעונים בין תחתית הענן לבין הקרקע (או בין שני עננים סמוכים). דרך מסדרון זה יעבור הזרם החשמלי וייווצר הברק.