תנאי קבלה לאוניברסיטאות לשנת הלימודים תשע"ט

מסמך זה מציג את מסלולי הלימוד בהם נדרשת בחינת הבגרות בפיזיקה כתנאי לקבלה למסלול בשנת הלימודים תשע"ט באוניברסיטאות ובחלק מהמכללות. מטבע הדברים לא ניתן לפרט את כל המסלולים בכל האוניברסיטאות והמכללות בהם נדרשת בחינת בגרות בפיזיקה או שהיא מקנה יתרון בתהליך הקבלה ללימודים .
  תנאי קבלה