22.3.1960 - לייזר

הלייזר הוא אחת ההמצאות המהפכניות והבולטות במאה העשרים. בהתפתחותו הסתמנו שלוש תקופות, הנבדלות באופיו של המאמץ המדעי ובמגמות המחקר.
התקופה הראשונה - מסוף מלחמת העולם השניה ועד להופעת הלייזר הראשון, ב-1961. בה גובשו הרעיונות והמושגים ופותחו הטכניקות שהובילו לבניית הלייזר. הפטנט של הלייזר הראשון נרשם ב – 22.3.1960 על ידי א. שבלוב וצ. טאונס ממעבדות בל .
בתקופה השניה, מ - 1960 ועד לאמצע שנות השבעים, נעשה פיתוח אינטנסיבי של לייזרים מסוגים שונים.
התקופה השלישית, שהחלה בשנות השבעים, נמשכת כיום ועתידה ללוות אותנו עוד שנים רבות. היא מאופיינת בפיתוח נרחב של
שימושים בלייזרים.

אירועים נוספים בחודש זה