6.3.1787 - יום הולדת ליוזף פראונהופר

ביום 6.3.1787 נולד האסטרונום הגרמני יוזף פראונהופר. הוא נחשב למפלס הדרך של האסטרונומיה המודרנית כאשר תחום התמחותו היה הספקטרוסקופיה. פראונהופר התמחה ביצור מכשירים אופטיים. בעוד הוא תכנן את העדשה הממוקדת נטולת הצבע לטלסקופ, הוא צפה באור השמש החוצה דרך זכוכית כזו ומסתבר שבנוסף לצבעי הקשת הוא גם ראה קווים שחורים רבים. פראונהופר ידע כי כמה מהקוים הללו יכולים לשמש כתקן לאורכי גל. מסיבה זו הוא החל למדוד את מיקומם היחסי זה לזה. את הקווים הספקטרליים הבולטים ביותר הוא סימן באותיות המשמשות אותנו עד עצם היום הזה. פרנהופר הסביר את המצאותם של הקווים השחורים בהתבסס על הבנה של המבנה הספקטרלי של חומרים, כקווי בליעה.

אירועים נוספים בחודש זה