16.3.1789 - יום הולדת לגיאורג סימון אוהם

גיאורג סימון אוהם (Georg Simon Ohm) פיזיקאי ומתמטיקאי גרמני.

אוהם קבע את החוקיות לפיה היחס בין המתח בין קצותיו של מוליך ובין הזרם דרכו הוא קבוע ותלוי במוליך: R=V/I, לאחר חקירה מתמטית בנושא החשמל. בכך פרץ את הדרך לניסוחים מתמטיים בחקר החשמל.

על שמו קרויה יחידת האוהם, למדידתהתנגדותשל מוליך, שסימונה: 

 

Ω

 1 אוהם היא ההתנגדות של מוליך שכאשר זורם דרכו זרם של 1 אמפר המתח בין קצותיו הוא 1 וולט.

אירועים נוספים בחודש זה