5.3.1616 - קופרניקוס

בהחלטה מ- 5.03.1616 אסרה הכנסייה הקתולית את פרסומו של ספרו של קופרניקוס "De Revolutionibus Orbium Coelestium" תוך גינוי תורתו.

עד לתקופת  קופרניקוס סברו אנשי המדע שכדור הארץ הוא מרכז היקום. קופרניקוס (1473-1543) "שם" את השמש במרכז, כאשר כדור הארץ סובב סביבה. רעיון זה, שכיום נראה לנו כה פשוט, נחשב בתקופתו ככפירה בדת.

ספרו של קופרניקוס התפרסם לראשונה בשנת 1543, אך הכנסייה הקתולית, שדבקה ברעיון כי כדור הארץ הוא במרכז היקום, אסרה את פרסומו במשך יותר מ-150 שנה.

אירועים נוספים בחודש זה