30.3.1791 - יחידות מידה עשרוניות
איור: ויקיפדיה
איור: ויקיפדיה

ב-8.5.1790 החליטה האסיפה הלאומית הצרפתית להתחיל בבניית מערכת עשרונית של יחידות , שתהיה פשוטה ויציבה.
היחידה הראשונה שנבחרה הייתה היחידה למדידת הזמן והגדרתה הייתה מבוססת על תנועת מטוטלת.
ב-30.03.1791 נבחרה ההגדרה של ה מטר כ- 1/10,000,000 מהמרחק בין הקוטב הצפוני לבין קו המשווה.
מערכת היחידות הפכה לחובה בצרפת ב- 7.04.1795. כ יום מערכת היחידות הבינלאומית היא רשמית כמעט בכל העולם .

אירועים נוספים בחודש זה