25.2.1941 - גילוי הפלוטוניום

איזוטופ של היסוד פלוטוניום הוא המרכיב המרכזי בפצצות אטום אך משמש גם מקור האנרגיה של החלליות בתוכניות החלל של רוב המדינות.
פלוטוניום הוא יסוד "כבד", שאינו קיים בטבע ונוצר רק בתהליך של ביקוע אטום אורניום.
גילויו של הפלוטוניום על ידי גלן סיבורג (25.2.1941) התבסס על הנחות לגבי מבנה הטבלה המחזורית שעדיין לא הייתה מקובלת באותה תקופה.

אירועים נוספים בחודש זה