27.2.1892 – הפקת אנרגיה חשמלית מאנרגית הרוח

היכולת להפיק אנרגיה חשמלית על בסיס אנרגית רוח (בימינו – אנרגיה מתחדשת) דווחה לראשונה על ידי מרכז המחקר האמריקאי בסינסינטי, פנסילבניה. מקורות אנרגיה מבוססי תנועת מים (מפלים) אשר אינם נפוצים דיים ברחבי הממלכה הבריטית, הציפו את הצורך בחיפוש אחר מקורות אנרגיה אחרים להפקת אנרגיה חשמלית. רשויות המחקר העניקו עדיפות לחקר האפשרות להפקת אנרגיה על בסיס אנרגיית הרוחות, בהן בריטניה משופעת.

ניסוי שנערך באתר קטן  ליד לונדון התבסס על טחנת קמח שמונעת באנרגית הרוח שרבות כמותה הופעלו ברחבי אירופה בסוף המאה ה 19, אשר מספקת את האנרגיה הנדרשת לצורך הנעת אבני הריחיים וטחינת הקמח. בניסוי זה נעשה שימוש באנרגית הרוח להנעת טורבינת חשמל קטנה לשם הפקת אנרגיה חשמלית בכמות שאפשרה טעינה של מצברים, המצברים אפשרו תאורה על ידי הדלקת מספר נורות להט בלילות. על אף ההיקף הקטן של הניסוי, הוא הוכיח היתכנות של הפקת אנרגיה חשמלית בהתבסס על אנרגית רוח. המאמר הציג את תוצאות הניסוי שהוכיחו כי קיימת יכולת של המרת אנרגיה מכנית (רוחות) לאנרגיה חשמלית. הניסוי היווה חיזוק לידע שהיה קיים באותה תקופה ואשר נוסה לראשונה על ידי אדיסון שהניע טורבינת חשמל על ידי תנועת אויר חם (קיטור) בשנת 1879 בעיר ניו יורק.

אירועים נוספים בחודש זה