28.2.1928 - פיזור ראמאן

פיזור ראמאן הוא פיזור לא אלסטי של אור שעובר אינטראקציה עם חומר. תופעה זו התגלתה במחקרים מקבילים על ידי ונקאטה ראמאן בנוזלים ועל ידי גריגורי לנסברג ולאוניד מנדלשטאם בגבישים. כאשר אור מפוזר מחומר, רובו מפוזר בצורה אלסטית (פיזור ריילי) זאת אומרת שתדירותו וכן אורך הגל , אינם משתנים. בקירוב אחד ל-10 מיליון, פוטונים מתפזרים פיזור לא אלסטי תהליך בו מתבצעת החלפת אנרגיה עם החומר. עיבוד המידע של תהליך זה מספק מידע רב לגבי דרגות החופש הפנימיות של החומר. ביום 28 פברואר 1928 הציג ראמאן במאמר ראשון בסדרה את תוצאות מחקרו  שהביא לגילוי האפקט הקרינתי הקרוי על שמו. בשנת 1930 הוענק לראמאן פרס נובל בפיזיקה . תוצאות מחקרו סייע רבות בהבנת תהליכים גרעיניים לרבות ביקוע גרעיני. בהתבסס על גילוייו של ראמאן הציג ג'ורג' פלאצ'ק חישובים תאורטיים  המאפשרים לחשב את מידת הפעילות של אופני-תנודה  שונים (modes) - מקדמי פלאצ'ק.

אירועים נוספים בחודש זה