26.2.1896 - רדיואקטיביות

אחרי גילו קרינת X על ידי רנטגן, הנרי בקרל חקר את הקשר בין קרינה זו לבין פוספורסנציה. לצורך זה השתמש במלחי אורניום.
ב- 26.2.1896 הוא השאיר גוש קטן של אורניום בקרבת לוח צילום. אחרי מספר ימים, הוא פיתח בטעות את הלוח וגילה עליו  כתם בצורת גוש האורניום. ההסבר היחיד לגילוי זה היה שהאורניום פולט באופן טבעי קרינה.
בשנת 1903, בהרצאתו בטכס קבלת פרס נובל, הוא דיבר על גילוי הרדיואקטיביות

אירועים נוספים בחודש זה