29.2.1936 - הגרעין

אחרי 1930 התרכז נילס בוהר בעבודתו בחקר מבנה הגרעין והתגובות הגרעיניות.
ב-29.2.1936 הוא פרסם בכתב העת “Nature” הסבר על התוצאות של הפצצת גרעין בעזרת חלקיקים. הוא הגיע למסקנה שהגודל הקטן מאוד של האזור בו מתרחש התהליך ועוצמת הכוחות שפועלים מצדיקים תיאור של תהליכים אלה בעזרת פיזיקה קלאסית. בהתאם למסקנה זו, בוהר הציע את מודל טיפה למבנה האטום, שיכול להסביר את המנגנון של הביקוע הגרעיני.

אירועים נוספים בחודש זה