בחינת הבגרות

בחינות בגרות בפיזיקה - סמלי שאלונים

בחינת הבגרות בכתב

הנחיות ונהלים לביצוע מעבדות

בקבצים תמצאו הנחיות ונהלים לביצוע מעבדות

בחינת הבגרות במעבדה

ניתוח בחינות בגרות

מצגת מיום עיון מחוזי תשע"ט - 2019

מצגת שהועברה במסגרת ימי עיון מחוזיים תשע"ט