25.1.1798 - מקור החום

ב – 25.1.1798 הציג הרוזן רומפורד מול האקדמיה האנגלית את מאמרו  "חקירה בנושא מקור החום וקישורו עם החיכוך". במאמר הוצג הרעיון שהחום הוא סוג של תנועה, בניגוד לדעה המקובלת אז, שהחום הוא סוג של נוזל.
הרוזן רומפורד הגיע למסקנותיו בעקבות תצפיות על תותחים שמתחממים כתוצאה מחיכוך.

אירועים נוספים בחודש זה