5.1.1896 - קרני X

התיאור  הפומבי הראשון של גילוי קרני X התפרסם ב-5.1.1896 , בעיתון האוסטרי Wiener Presse”, אחרי שוילהלם רנטגן נתן הרצאה על גילויו באוניברסיטת וירצבורג, (גרמניה), בסוף שנת 1895.

וילהלם רנטגן קיבל ב-1901 את פרס נובל הראשון בפיזיקה על גילוי קרני X .

מחקרים שונים על תופעות קשורות בקרינת X הביאו לאורך השנים פרסי נובל לפיזיקאים רבים. האחרון ברשימה הוא פרופ'  גיאקוני שקיבל ב-2002 פרס נובל על גילויים קשורים באסטרונומיה של קרני X.

אירועים נוספים בחודש זה