17.1.1929 - התפשטות היקום

אדווין האבל, פרסם לראשונה ביום 17.1.1929  את ההשערה המדעית לגבי התפשטות היקום. מאוחר יותר, תצפיות שנעשו בחלקן הגדול על ידו, אוששו השערה זו שהיוותה את הבסיס לתיאורית "המפץ הגדול".
האבל לא ביסס באופן ברור את הבסיס להשערה זו הציג את הנתונים שנבעו מתצפיות והשאיר את הסקת המסקנות להנחות של הקורא. המאמר שלו נקרא "הקשר בין המרחק והמהירות הרדיאלית של גופי ענק גלקטיים ונבולות". חוק ההתפשטות של היקום נקרא על שמו -
חוק האבל
( A Relation Between Distance and Radial Velocity Among Extra-Galactic Nebulae)
.

המידע הוצג בגרף שהראה כי בקירוב סביר קיים קשר ליניארי בין מהירות התנועה של הגלקסיה לבין מרחקה (ככל שהגלקסיה רחוקה יותר מהירות התרחקותה מהצופה גדולה יותר).
במאמרו הוא ציין כי ייתכן שמידע נוסף שיתגלה בעתיד, עשוי לשנות את המסקנה אליה הגיע . הוא הוסיף במאמרו כי לדעתו טרם בשלו התנאים שמאפשרים על פי המדידות והפרשנויות לדון באופן מעמיק ופרטני בתוצאות המדידות ולהגיע למסקנה נחרצת בנושא.

אירועים נוספים בחודש זה