24.1.1665 - רוברט הוק

רוברט הוק אחד מגדולי המדענים הניסיוניים ומוביל בתקופת המהפכה המדעית כעוזרו. בשנת 1660 גילה את חוק הוק של הגמישות, שמתאר את ההשתנות הלינארית במתיחות עם ההתארכות בקפיץ אלסטי.  בשנת 1665 פרסם את ספרו  מיקרוגרפיה שיצא לאור בשנת 1665 בלונדון. הספר כלל מספר תצפיות מיקרוסקופיות וטלסקופיות ומעט ביולוגיה מקורית. בשנה זו, היה הוק הראשון שתיאר את התאים שמהם מורכב גופם של כל האורגניזמים. באותה שנה מונה גם לפרופסור לגאומטריה בגרשם קולג'. כלול תצפיותיו של הוק הובילוהו למסקנה מהפכנית שהאור הוא סוג של גל הנע במהירות גבוהה מאוד.


.

אירועים נוספים בחודש זה