24.1.1958 - היתוך גרעיני

ב – 24.1.1958, אחרי שחוממו עד למאה מיליון מעלות, התחברו שני אטומים קטנים  לאטום גדול יותר. זו הייתה הפעם הראשונה שתהליך ההיתוך הגרעיני, אחד מסוגי הראקציות הגרעיניות, נוצר על ידי בני אדם. ההיתוך הגרעיני מתרחש באופן טבעי בכוכבים, אך עדיין אינו ניתן לשליטה כך שיהיה שימושי לייצור אנרגיה. הכורים שבהם מתרחש ההיתוך עובדים בתנאי לחץ נמוך וטמפרטורה בסדר גודל של מאה מיליון מעלות.

 מזיאון וירטואלי בנושא ההיתוך הגרעיני

אירועים נוספים בחודש זה