אוריינות - שאלות לדוגמה

הקובץ מכיל 30 דוגמאות באופטיקה וגלים המתבססות על חמש מיומנויות מרכזיות:
A. המרה מייצוג מידע מילולי לתרשים
B. הסבר מדעי
C. ניסוח שאלת חקר
D. המרה מייצוג מידע בתרשים לייצוג מילולי
E. המרה מייצוג בגרף ובטבלה למידע מילולי
להסברים נוספים על המיומנויות, ראו כאן

השאלות מתאימות לרמת הלימודים בפיזיקה הנלמדת בכיתה י', והנדרשת לפרק "אופטיקה וגלים" בתוך בחינת הבגרות "מכניקה, אופטיקה וגלים".
  קובץ שאלות
  קובץ תשובות