התיווצר דמות במראה?

אדם ניצב לפני מראה מישורית והחלק מולו מכוסה בבד אטום לאור. האם תיווצר דמות האדם?
הפעילות מהווה הזדמנות לדון מהם התנאים ליצירת דמות במראה מישורית.

 

 

  התיווצר דמות במראה? - דף פעילות לתלמיד (PDF)
  התיווצר דמות במראה? - דף פעילות לתלמיד (WORD)
  רפלקציה - דף לתלמיד (PDF)
  רפלקציה - דף לתלמיד (WORD)