פעילויות בקרינה וחומר

להלן אוסף של פעילויות בקרינה וחומר מבוססות אסטרטגיית POE.

 

בכל פעילות שלושה חלקים:

  • קובץ מדריך למורה להפעלתה,
  • קובץ דפי הפעילות לתלמידים  (כל אחד בפורמט WORD ו-PDF),
  • קובץ הנחיות לתלמידים לביצוע רפלקציה  (כל אחד בפורמט WORD ו-PDF).

התיווצר דמות במראה?

אדם ניצב לפני מראה מישורית והחלק מולו מכוסה בבד אטום לאור. האם תיווצר דמות האדם?
הפעילות מהווה הזדמנות לדון מהם התנאים ליצירת דמות במראה מישורית.