סגירת מתג במעגל חשמלי

סוגרים מתג באחד מהענפים במעגל חשמלי. מה יקרה לעוצמת ההארה של הנורות האחרות במעגל?
הפעילות מאפשרת דיון במצב בו מבצעים שינוי במעגל חשמלי וההשפעות של שינוי זה על רכיבי המעגל.

 

 

  סגירת מתג במעגל חשמלי - מדריך למורה
  סגירת מתג במעגל חשמלי - דף פעילות לתלמיד (PDF)
  סגירת מתג במעגל חשמלי - דף פעילות לתלמיד (WORD)
  רפלקציה - דף לתלמיד (PDF)
  רפלקציה - דף לתלמיד (WORD)