הוצאת נורה במעגל חשמלי

מוציאים נורה אחת ממעגל חשמלי. מה יקרה לעוצמת ההארה של הנורות האחרות במעגל?
הפעילות מאפשרת דיון במצב בו מבצעים שינוי במעגל חשמלי וההשפעות של שינוי זה על רכיבי המעגל.

 

 

  הוצאת נורה במעגל חשמלי - מדריך למורה
  הוצאת נורה במעגל חשמלי - דף פעילות לתלמיד (PDF)
  הוצאת נורה במעגל חשמלי - דף פעילות לתלמיד (WORD)
  רפלקציה - דף לתלמיד (PDF)
  רפלקציה - דף לתלמיד (WORD)