פעילויות באלקטרומגנטיות

להלן אוסף של פעילויות באלקטרומגנטיות מבוססות אסטרטגיית POE.

 

בכל פעילות שלושה חלקים:

  • קובץ מדריך למורה להפעלתה,
  • קובץ דפי הפעילות לתלמידים  (כל אחד בפורמט WORD ו-PDF),
  • קובץ הנחיות לתלמידים לביצוע רפלקציה  (כל אחד בפורמט WORD ו-PDF).

הוצאת נורה במעגל חשמלי

מוציאים נורה אחת ממעגל חשמלי. מה יקרה לעוצמת ההארה של הנורות האחרות במעגל?
הפעילות מאפשרת דיון במצב בו מבצעים שינוי במעגל חשמלי וההשפעות של שינוי זה על רכיבי המעגל.

סגירת מתג במעגל חשמלי

סוגרים מתג באחד מהענפים במעגל חשמלי. מה יקרה לעוצמת ההארה של הנורות האחרות במעגל?
הפעילות מאפשרת דיון במצב בו מבצעים שינוי במעגל חשמלי וההשפעות של שינוי זה על רכיבי המעגל.