כדור משוחרר מתורן על גבי קרונית הנעה על מסלול אופקי

כדור משוחרר ממנוחה מקצהו של תורן המחובר לקרונית בתנועה לאורך מסלול אופקי. היכן יפגע הכדור?
פעילות מומלצת כדי להמחיש את נושא ההתמדה בציר אחד.

 

 

  כדור משתחרר מתורן - מדריך למורה
  כדור משתחרר מתורן - דף פעילות לתלמיד (PDF)
  כדור משוחרר מתורן - דף פעילות לתלמיד (WORD)
  רפלקציה - דף לתלמיד (PDF)
  רפלקציה - דף לתלמיד (WORD)