קרונית בליסטית - מסילה אופקית

כדור משוגר מקרונית בתנועה לאורך מסלול אופקי. היכן יפגע הכדור?
פעילות מומלצת כדי להמחיש את נושא ההתמדה בציר אחד.

 

 

  קרונית בליסטית - מדריך למורה
  קרונית בליסטית - דף פעילות לתלמיד (PDF)
  קרונית בליסטית - דף פעילות לתלמיד (WORD)
  רפלקציה - קובץ לתלמיד (PDF)
  רפלקציה - קובץ לתלמיד (WORD)