אסטרטגיה לתמיכה בארגון ידע - POE

על אסטרטגיית ה-POE

תיאור של שלבי האסטרטגיה ויתרונותיה

פעילויות במכניקה

אוסף של פעילויות במכניקה, מבוססות אסטרטגיית POE, להפעלה בכיתה

פעילויות באלקטרומגנטיות

אוסף של פעילויות באלקטרומגנטיות, מבוססות אסטרטגיית POE, להפעלה בכיתה

פעילויות בקרינה וחומר

אוסף של פעילויות בקרינה וחומר, מבוססות אסטרטגיית POE, להפעלה בכיתה

POE מהעולם

אתר אשר מציע למורה אוסף של מקורות אשר תומכים בפיתוח למידה חווייתית איכותית לתלמידים. באתר זה ניתן למצוא הן הסבר בדבר היתרונות והשימוש באסטרטגיית POE, והן הצעות לפעילויות POE מקוונות.