עקיפה של גלים

 

הסברים, צילומים והפניות ; מידע מקיף ומפורט על עקיפה. חומרים נוספים והמלצות דידקטיות באוגדן זה