החזרה גמורה - הסבר (אנגלית) והדמיה

הצילום מתוך ויקיפדיה

 

החזרה מלאה/גמורה נושא זה כלול בתכנית הלימודים . בקישורים המצורפים תמצאו מערך שיעור מומלץ ומפורט וכן הדמיה שממחישה את התופעה:  

  הסבר על סיב אופטי בו מיושמת תופעת ההחזרה המלאה בקישור הבא