אופטיקה גיאומטרית - שאלות חשיבה עם תשובות

לחשוב פיזיקה: שאלות חשיבה (עם תשובות ) באופטיקה גיאומטרית (עם תשובות ) ערוכות במצגת מאת נתן אריה.