מודל אטום המימן של בוהר - הדמיה עם הסברים

 

קובץ אינטראקטיבי של הסברים מפורטים על מודל בוהר לאטום מימן

 

מצגת (באנגלית) עם שאלות מושג רב בררתיות על מודלים של האטום