ניסוי ראתרפורד - דגם הוראה (אנגלית)

דגם הוראה על ניסוי ראתרפורד