גלים ואופטיקה גיאומטרית - דפי עבודה ופעילויות

תדריכי פעילויות מבוססי פיסיקה וגיליונות על גלים ואופטיקה, שפותחו עבור תלמידים ללא רקע קודם בפיסיקה. החומרים כתובים לעבודה שיתופית. הנושאים כוללים תופעות גל, סוגי גלים, קול, תנועה הרמונית פשוטה, ספקטרום האלקטרומגנטי, השתקפות / השתברות, עדשות ומראות. כל החומרים, לרבות גיליונות עבודה / פתרונות ופעילויות, זמינים ב-Word ו-PDF.