אופטיקה גיאומטרית - סרטון המציג אשליות אופטיות מבוססות שבירת אור

סרטון :יוצרים א שליות אופטיות מבוססות על שבירת האור.