החזרה מלאה - פעילות חקר והמחשה

פעילות לגילוי של ההחזרה המלאה: דף (תוכנית שיעור) עם הנחיות למורה 

 רעיון מאוד מעניין לפעילות שממחישה את ההחזרה המלאה