העיין - הדמיה של פעולת הראיה

הדמיה של פעילות העין. אפשר לחקור את העין התקינה וגם את לקויי הראיה.