ניסוי ארסטוסתנס למדידת רדיוס כדור הארץ - הדמיה

הדמיה של אחד מעשרת הניסויים היפים בפיזיקה, ניסוי ארטוסתנס.מטרת הניסוי: מציאת רדיוס כדור הארץ

הצעה למהלך שיעור ,  באנגלית.