פוטנציאל חשמלי - הסבר והדמיה

אנרגיה פוטנציאלית חשמלית והפוטנציאל החשמלי: